| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

EduardSayings

Page history last edited by Eduard Fabra 12 years, 10 months ago

Eduard's entries (446)

 

Del poc que has, content seràs.

A còpia d'anys tornen els usos estranys.


Repara que, la lloança, poc es dóna a qui ens avança.

Molta pressa i poca endreça.

Qui no fa quan pot, no fa quan vol.

It's no use crying over spilt milk.

Vista llarga i llengua curta.


Qui diu que ja sap massa, té el cap de carabassa.

En cap buit, molt d'orgull i poc de suc.

Rient rient bat es cul a sa gent.

Qui vol viure de tot s'ha d'enriure

Si et piquen els ulls o el nas, amb el colze te'ls fregaràs.


S'operació ha anat bé, però madonna és morta.

Anar per llana i tornar tos.

Angels can fly because they take themselves lightly.

A cop de mar, cap serè.

Tota herba fa feix.


Bona excusa té el malalt, que pixa al llit i diu que sua.

For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong.

El bé i el mal no estan sempre a un portal.

Val més un mal qualcar que un bon anar a peu.

Many a mickle makes a muckle.


Si vols estar ben servit, aboca't tu mateix el vi.

El que s'aprèn en el bres, sempre hi és.

¿Ara que t'has sollat, plores? (Mallorca: es diu a algú que es queixa dels resultats de la seva manera voluntària d'obrar, DCVB).

Qui la voldrà, costar-li ha (Pere el Gran)

On va la corda va el poal.


De més verdes en maduren.

Tota pedra fa paret.

Fer Pàsqua abans de Rams.

Dos dones i un pato, mercat.

Tindre gust de llagostí i butxaca de sardina.


Qui no està aveà a portar bragues, les costures li fan llagues.

Val més l'espart que l'escurà.

Sudar la gota gorda.

Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar.

O te aclimatas o te aclimueres.


El que no sabe a qué cosas atender y de cuáles hacer caso omiso atiende a lo que no tiene importancia y hace caso omiso de lo esencial (Buda, maybe).


No deixis les sendes velles per les novelles.

On n'hi ha vint, en falta un.

Por lo que me queda en el convento, me cago dentro.

Five years from now, will it matter? (Pogue's mother)


God grant us the serenity to accept the things we cannot change, courage to change the things we can, and wisdom to know the difference.

(Part of the AA's Serenity Prayer, see http://www.aahistory.com/prayer.html )


Not a fact, not a problem.

Todo lo tiene el que nada desea.

En lo que no te toca, paso largo y punto en boca.


A desk is a dangerous place from which to watch the world (John le Carre).

Oveja que bala, bocado que pierde.

Vive y deja vivir.

A hedge between keep friendship green.

A thing you don't want is dear at any price.


Val més borni que cec.

Consejos vendo y para mi no tengo.

Two wrongs do not make a right.

Well begun is half done.

A fault confessed is half redressed.


Alerta que un gust no et porti un disgust.

Si vols fer fortuna, no miris tant la lluna.

Un ull al plat i l'altre al gat.

Penny wise, pound foolish.

Cum tacent, clamant ('Callant, criden', Ciceró, 84-412-0878-6).


Paraula i pedra solta, no tenen volta.

Si als quaranta anys no has fet pessetes, ja pots anar a fer punyetes.

Qui de jove no treballa, de vell dorm a la palla.

Work won't kill but worry will.

Honos habet onus ('Els càrrecs comporten càrregues', 84-412-0878-6).


Segons el vent, la vela.

De tota dolència és remei la paciència.

No feu cas del que diran; els gossos sempre lladraran.

The proof of the pudding is in the eating.

Intelligenti pauca ('A l'intel·ligent /basten/ poques paraules', 84-412-0878-6).


Gat escaldat, aigua freda tem.

Mentider conegut ja no és cregut.

Mentre Roma consulta, es perd Morvedre.

No diguis blat fins que no sigui al sac.

Don't make yourself a mouse, or the cat will eat you.


Castiga'n un, i n'escalivaràs cent i un.

Demanant demanant troben Roma.

Dient les veritats, es perden les amistats.

If you cannot bite, never show your teeth.

Esto brevis et placebis ('Sigues breu i agradaràs', 84-412-0878-6).


Càrrega que plau no pesa.

Ja et conec, herbeta, que et dius marduix.

Tothom és amo d'allò que pensa i esclau d'allò que diu.

Més caga un bou que cent oronelles.

Forewarned is forearmed.


Ad Kalendas Graekas ('Per les calendes gregues' (mai). Les calendes, que en el calendari romà eren el primer dia del mes, no existien en el grec. 84-412-0878-6).


El cor net i el cap dret.

El teu mal passar procura, que el temps tot ho cura.

Ni absent sense culpa, ni present sense disculpa.

Better lose the saddle than the horse.

Siste, viator ('Atura't, vianant', 84-412-0878-6).


A pa de quinze dies, fam de tres setmanes.

Aigua cau, senyal de pluja.

A bons ocis, mals negocis.

The strength of the chain is in the weakest link.

Los organismos inmóviles o a la deriva confían en la

incertidumbre de la colisión casual para alimentarse (Jorge Wagensberg).


A ca un penjat no anomenis cordes.

A cada ocellet li agrada el seu niuet.

A casa de l’amic necessitat, vés-hi sense ser cridat.

A casa de l’amic ric no hi vagis si no ets requerit.

Veritas odium parit ('La veritat genera odi', Ausoni, 84-412-0878-6).


A més doctors, més dolors.

You may know by a handful the whole sack.

Peccare idem bis haud viri sapientis est ('Cometre la mateixa falta dues vegades no és propi d'un home savi', 84-412-0878-6).

¿Es el azar un producto de nuestra ignorancia o un derecho

intrínseco de la naturaleza? (Jorge Wagensberg).

Di siempre de buen grado las verdades, aunque resulten duras de decir (Catón).


Whether the pitcher strikes the stone, or the stone the pitcher, it is bad for the pitcher.

Virtus est vitium fugere ('La virtut consisteix a evitar els vicis', 84-412-0878-6)

Crítica sin conocimiento es menos grave que al revés (Jorge Wagensberg).

No luches con palabras contra los parlanchines: la labia es don de muchos, y de pocos el tino (Catón).


He that would the daughter win, must with the mother first begin.

Acta, non verba ('Fets, i no paraules', 84-412-0878-6).

Deshazte, aunque te guste, de cuanto te es dañino: la utilidad termina por imponerse al lujo (Catón).

Sólo hay una contradicción mayor que la de negar la democracia a los antidemócratas: aceptar que éstos acaben democráticamente con aquélla (Jorge Wagensberg).


Cogitationis poenam nemo patitur (Justinià: ningú no pot ésser castigat pels seus pensaments, 84-412-0878-6)


No ignores el consejo sensato de tu esclavo: si es útil, no desprecies el parecer de nadie (Catón).


Preguntar es rebelarse, responder es adaptarse (Jorge Wagensberg).


Popper es lo que la ciencia debe ser, Kuhn lo que la

ciencia ha sido (Jorge Wagensberg).


Función es el valor añadido a una propiedad por el

solo hecho de haber superado alguna clase de selección (Jorge Wagensberg).


Give the devil his due.

Fools rush in where angels fear to tread.

Fer es desmenjat amb talent.

Fer es tossir de ric.

Es com s'ase d'en Mora, que de tot quant veu, s'enamora.


Procura no destruir lo que un dia et pot servir.

Es pa, com a germans; i es dobbers, com a tirans.

Com més vell més ase.

Si vols ésser respectat, respecta tothom que és nat.

Val més enginy que força; però millor les dues coses.


Procura no tener ningún miedo a la muerte: sin ser buena en sí misma, es el fin de todos los males (Catón).


La historia de la ciencia es la historia de las buenas

preguntas. La historia de las creencias es la historia de las

buenas respuestas (Jorge Wagensberg).


The road to hell is paved with good intentions.

Una flor no fa maig, ni una gota raig.

Tal antany, tal enguany.

Si tens fred, estreny es culet.

Ses costes cap avall, com les puja el meu cavall!


No disputes con nadie con quien tengas buen trato: la ira engendra odios y amores la concordia (Catón).


El viejo dilema de qué fue antes, el huevo o la

gallina, hace tiempo que tiene solución: fue el huevo,

aunque, claro, no era de gallina (Jorge Wagensberg).


The old cow thinks she was never a calf.

Graviora pericula manent (t'esperen perills més greus, 84-412-0878-6)


Rondaies i cançons, mentides són.


Roba estesa, sol espera.

Qui va davant, camina; qui va darrere, trota.

Qui té sa paella pel mànec, fa anar l'oli allà on vol.

Qui té amors, té dolors.

Qui s'arrufa, el fred se'l menja.


Aprende tú del sabio, y enseña al ignorante: la ciencia de lo bueno merece propagarse (Catón).

Una cebra no necesita correr más que una leona, sino más que las otras cebras (Jorge Wagensberg).

Good fences make good neighbours.

Multa docet fames (la fam ensenya molt; Qui té fam, moltes se'n pensa, 84-412-0878-6).

Qui no té dobbers en bossa, procuri tenir mel en boca.


Qui no s'aventura, no té ventura.

Qui no vol rates ha de sofrir moixos.

Qui ha fet es pecat, que faci sa penitència.

Qui bé seu, bé espera.

Qui bé estima, bé castiga.


Seguir vivo equivale, tácticamente, a comer y no ser

comido (Jorge Wagensberg).


La información es el cambio de estado mental que provee

un suceso después de su ocurrencia (Jorge Wagensberg).


No per tu, sinó p'es pa, remena sa coa es ca.

Qui amenaça i no pega, per ase queda.

Qui avui no replega, demà no menja.

Morí l'abeia que la mel feia.

No té pa i vol criar ca.


Men are mean, petty, muddle-headed, ignoble, bestial from their cradles to their death-beds; ignorant, slaves now of one superstition, now of another, and illiberal; selfish and cruel. (William Somerset Maugham, A Writer's Notebook).


Liars should have good memories.


Litus ama; altum alii teneant (Vés arran de costa; que vagin els altres mar endins', 84-412-0878-6)


Mirau es vostros afanys i deixau estar los estranys.

Miquel, Miquel, no tens beies i vens mel?

Més val l'arbre que les flors.

Mare, què vol dir casar? Parir, rentar i plorar.

Març, marçot, mata sa veia devora es foc; i sa jove, si pot.


Tsze-kung asked, saying, "Is there one word which may serve as a rule of practice for all one's life?" The Master said, "Is not reciprocity such a word? What you do not want done to yourself, do not do to others." (Confucius, Analects).


Fire is a good servant but a bad master.


Velis nolis (Vulguis o no vulguis, de grat o per força; 84-412-0878-6)


Gelabert, Gelabert, qui tot ho vol, tot ho perd.

Germans, fins a set anys.

Gastar i menjar, tot és començar.

Gall a galliner extern, torna gallina.

Llaurem --deia sa mosca an es bou.


Frai Exemple és el millor predicador.


Feina, fuig; i menjar, vine.

Feu favor a bèsties i vos pagaran a coces.

Fent i desfent se fa l'aprenent.

Fins i tot el gall li pon.

Fill sense dolor, mare sense amor.


Y en todos los casos la esperanza y el deseo —éste al frente y aquélla siguiendo, uno ideando y la otra sugiriendo el favor de la fortuna— provocan muchísimos daños y, al ser invisibles, tienen más fuerza que los peligros visibles. (Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso —Discurso de Diódoto a la Asamblea ateniense).


False friends are worse than bitter enemies.


Els fideus esperen l'Amo.

Bo de dir i mal de fer.

Entre mariners no es paguen nòlits.

En Regalat s'ha fet venedor.

En no agradar, no casar.


Quieta non movere (No remoure el que està quiet, 84-412-0878-6)

Casa tancada fa veïnat bo.

De fer es beneit no fan pagar res.

De ses herbes molles, se'n torquen es cul.

D'homos és errar; d'animals, perseverar.


D'un estiu, surt un hivern; s'ennnigula, plou i trona.

He who limps is still walking (Joan Rivers).

Qui et fa festes i no te'n solia fer, o te traeix o t'ha de menester.

Quan cou, cura; quan pica, madura.

Any de malalts, ganàncies de metges.


A sa taula d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat.

A qui has de donar dinar, no li planyis el berenar.

True friends stab you in the front (Oscar Wilde).

Vols que et seguesqui es ca? Dóna-li pa.

Val més un , que dos te daré.


Terra que vas, usança que trobes.

Té mal en es turmell i li curen es clotell.

Slow and steady wins the race.

Por grandes objetivos no ahorres naderías, pues raramente alcanza la gloria al cicatero (Catón).


Tsze-kung asked about friendship. The Master said, "Faithfully admonish your friend, and skillfully lead him on. If you find him impracticable, stop. Do not disgrace yourself." (Confucius, Analects).


Segons el guany, la despesa.

A palabras necias, oídos sordos.

Periculum in mora (El perill està en la dilació, 84-412-0878-6)

Half a loaf is better than no bread.


Si no és ara, serà suara.

Set eren que l'aguantaven i encara pixava tort.

S'ase va dir an es porc, oreiut.

Avui mengem, que demà ja ho veurem.

Necessity knows no law.


Qui no s'arrisca, no pisca.

Qui res sap, de res dubta.

Qui va totsol, fa lo que vol.

Rei me volen fer, jo no ho vui esser.

Non erat his locus (No n'era el moment oportú; traducció d'Antoni Peris, 84-412-0878-6)


Prosperity makes friends, adversity tries them.

Cum recte vivas, ne cures verba malorum. (Pseudo-Cató; Si vius rectament, no et preocupis de les paraules dels malvats. Traducció d'Antoni Peris, 84-412-0878-6).


Qui braveja, de qualque part coixeja.

Qui calla, hi consent.

Qui escudella d'altre espera, freda se la menja.

Qui molt xerra, sovint s'erra.

Qui no adoba una gotera, adoba sa casa entera.


En fiestas y banquetes, sé parco de palabra, no te llamen bocazas por querer ser brillante (Catón).


Es ventre ple no se tem d'es buit.

Mescladet, mescladet, va dir el fraret.

Més té el ric quan empobreix, que el pobre quan enriqueix.

Que digui la gent i jo estigui calent.

Qui apedaça, son temps passa.


Es cranc diu: camina dret. Faig com feu, diu es cranquet.

El beure no fa set.

Pagant, Sant Pere balla.

En temps de fam, no hi ha pa dur.

Entre poc i massa, sa mesura passa.


Frangitur ira gravis, cum sit responsio suavis (Es mitiga una còlera violenta quan la resposta és suau. Traducció d'Antoni Peris, 84-412-0878-6)).


Dona finestrera, dona malfenera.

Donant gràcies per agravis, negocien els homes savis.

En aquest món mesquí, quan tenim pa, no tenim vi.

En dir era ja hem batut.

En bona mar, tothom és mariner.


En 'Què diran' se va morir de fam; i en 'Què diré' s'ho va passar molt bé.

Nihil agenti dies longus est (Per aquell que no fa res, el dia és llarg).


D'hostal que s'hi roba, tothom se'n fa enfora.

De gotes d'aigua se fan els rius.

Casa mia, per pobra que sia.

Ca que lladra, no mossega.

Al març, marceja.


Sé parco en los elogios: porque sabrás, un día, qué amigo era aquel a quien enaltecías (Catón).

 

Y en cuanto a vuestra opinión sobre los lacedemonios, por la que confiáis que van a acudir en vuestra ayuda debido a su sentido del honor, celebramos vuestro candor, pero no envidiamos vuestra inconsciencia. (Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso).

 

La millor salvaguarda contra la mala literatura és la plena experiència de la bona, així com la familiaritat autèntica i afectuosa amb la gent honesta ens ofereix una millor protecció contra els bergants que no pas la desconfiança habitual contra tothom. (C. S. Lewis, Un experiment de crítica literària).


Ase que em duga i no cavall que m'enduga.

Ovella de molts, el llop se la menja.

Ase sia qui d'ase se fia.

Bé dijuna qui mal menja

Aquest món és un fandango; i es qui no l'entengui és un pardalango.


A onsevuia que vagis, d'els teus hi hagi.

Alaba't ruc, que a vendre et duc.

Altre vendrà que bo em farà.

Les coses són com són.

Bones eines fan bones feines.


La humanidad es todos salvo uno mismo. Entonces ¿qué interés puede tener para nadie? (Peter Bowles, El cielo protector).


Si por tu culpa nadie te echa una mano amiga, no acuses a los dioses: repréndete a ti mismo (Catón).


Amic lleial; i a darrere, un pam de punyal.

Amigois, amigois, i mentides a rois.


Debades fugim del foc si el foc ens justifica (Miquel Martí i Pol).

You can learn more, if you admit you don't know more.

Que me quiten lo bailao.

Del árbol caído todo el mundo corta leña.

A bon bocí, bon glop de vi.


A on bota sa cabra, salta es cabrit.

A poc a poc, que fris.

A sants i a minyons, no prometis que no dons.

Ase magre, tot són mosques.

Si no en vols, no en cerquis.


Qui mal entén, mal actua.

Cornudo y apaleado.


If you would not be forgotten as soon as you are dead and rotten, either write things worth reading, or do things worth writing (Benjamin Franklin).


Dos contra uno, mierda para cada uno.

Never say never.


"Don't worry —you'll do it again". (Herbert Stein's mother-in-law. In the Jewish tradition, this sardonic remark is intended to comfort a person who is grieving over having made a serious mistake)


Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía.

Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos,

y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. (Juan 2, 23-25)


No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan;

sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.

Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. (Mateo 6, 19-21)


Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella;

porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.

(Mateo 7, 13-14)


To see what is right and not to do it is want of courage (Confucius, Analects)


To destroy the prejudices which from my youth have been instilled into me is in itself an occupation and an entertainment (William Somerset Maugham, A Writer's Notebook)


Nunca debieron haber recibido los mitilenos, de nosotros, mejor trato que los demás estados, y así no habrían llegado a un grado tan alto de insolencia —que en estos casos, como en otros, el hombre, por ley natural, suele menospreciar a aquel que lo respeta y halagar al que le atropella. (Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso)


It is salutary to realise the fundamental isolation of the individual mind. We have no certain knowledge of any consciousness but our own. We can only know the world through our own personality. Because the behaviour of others is similar to our own, we surmise that they are like us; it is a shock to discover that they are not. As I grow older I am more and more amazed to discover how great are the differences between one man and another. I am not far from believing that everyone is unique. (William Somerset Maugham, A Writer's Notebook)


Laughter: The shortest distance between two people.

Life is uncertain...eat dessert first!

Make somebody happy. Mind your own bu

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.