| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

View
 

RamonSayings

Page history last edited by PBworks 13 years, 10 months ago

Ramon Torrents' entries (5)

 

Per fer tard, no cal córrer

Hostes i peix, a tres dies puden (Curial i Güelfa)

Hostes i peix menut, al cap de tres dies put (dic. Alcover-Moll)

Cada terra fa sa guerra


Tornar-se vell vol dir dibuixar físicament una caricatura —però una caricatura no solament del que hom és, sinó —i sobretot— del que hom ha estat. Aquesta caricatura és tant més exacta com més accentuada. La vida és un esforç per assemblar-nos a l'aspecte que tenim quan som vells.

Josep Pla, Notes per a Sílvia


Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.